DESIGN

Yttersta beviset för kunskap om segeldesign är resultat på kappsegling. På Marinex har vi samlat segelmakare som har designat, tillverkat och vunnit med segel till alla typer av båtar.
Vi har nära kontakt med ledande duktillverkare för att alltid kunna använda bästa material. Vi designar våra segel med hjälp av det senaste inom designprogram. För att ett segel skall få rätt design och rätt detaljer så krävs att vi vet exakt vad seglet skall åstadkomma. Ett besök hos oss med en sittning med någon av våra segelmakare och visning av olika material lägger grunden för ett lyckat segel.